SUMEM DE MOLTES MANERES


A Primer aprenem a sumar de moltes maneres i amb diferents materials, així cadascú 
troba la manera que li és més senzilla i entenedora!


Hem fet servir calculadores, Lego, gomets, reglets i la caixa de les sumes.

Comentaris